Advertisement

Nursing

, Volume 25, Issue 2, pp 6–9 | Cite as

5 VRAGEN AAN: Verpleegkundige Nelleke (79)

  • Bohn Stafleu van Loghum
Overdracht
  • 67 Downloads

Samenvatting

‘Ik ben 58 jaar geleden als leerling begonnen in het voormalige Sint Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg. In 1963 stopte ik omdat ik trouwde. Vlak daarna werd (parttime) werken voor getrouwde vrouwen toegestaan en werd ik coördinerende avondhoofdwacht in hetzelfde ziekenhuis. Dat heb ik tot 1999 gedaan, toen ben ik in de thuiszorg gaan werken.’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations