Advertisement

Nursing

, Volume 25, Issue 1, pp 53–53 | Cite as

Hoeveel privacy willen we hebben?

  • Bohn Stafleu van Loghum
Column Sandra
  • 51 Downloads

Samenvatting

‘Patiënt vindt privacy in ziekenhuizen ondermaats’ kopt Nursing. En ik kan me er iets bij voorstellen als ik weer eens op de eerste rang beland van een ziekenhuis. Niet als pleeg, maar als familielid. Ik zit braaf naast het bed en bekijk verveeld de ziekenhuisinrichting. Mooier dan ‘mijn eigen’ ziekenhuis, stel ik vast. Moderner. Maar de bedgordijnen beginnen ongeveer ter hoogte van de zitting van mijn stoel.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations