Advertisement

Nursing

, Volume 25, Issue 1, pp 42–44 | Cite as

Macrogol

 • Linda de Graaf
Nursing challenge
 • 94 Downloads

Samenvatting

Macrogol is een laxans. Het wordt onder andere gebruikt voor de behandeling of het voorkomen van obstipatie en voor darmlediging voorafgaand aan een darmonderzoek.1

Geraadpleegde literatuur

 1. 1.
  https://kennisbank.knmp.nl/, geraadpleegd oktober 2018.
 2. 2.
  www.apotheek.nl, geraadpleegd oktober 2018.
 3. 3.
  Farmacotherapeutisch Kompas via www.farmacotherapeutischkompas.nl, geraadpleegd oktober 2018.
 4. 4.
  NHG-standaard Obstipatie, via www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-obstipatie, geraadpleegd oktober 2018.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

 • Linda de Graaf
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations