Advertisement

Nursing

, Volume 25, Issue 1, pp 35–41 | Cite as

Longembolie

 • Janneke van der Stap
Nursing challenge
 • 80 Downloads

Samenvatting

Een longembolie is een veel voorkomende aandoening en kan een fatale afloop hebben. De symptomen variëren van patiënt tot patiënt. Dit maakt het een uitdaging om een longembolie tijdig te herkennen.

Literatuur

 1. 1.
  Stehouwer CDA, Koopmans RP, Meer J van der. Interne Geneeskunde. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 2010. p999Google Scholar
 2. 2.
  Doherty S. Pulmonary embolism: an update. Aust Fam Physician 2017: 46: 816-820.Google Scholar
 3. 3.
  Anderson FA, Spencer FA. Risk factors for venous thromboembolism. Circulation. 2003;107:I9-16.CrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  Richtlijn: Diagnostiek, Preventie en Behandeling van Veneuze Trombo-embolie en Secundaire Preventie Arteriële Trombose. Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO. 2008.Google Scholar
 5. 5.
  Hoffmans JJM, Peters FPA, Schneeberger PM, Slabbers GHP. Interpretatie van medisch laboratoriumonderzoek. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 2012. p323.Google Scholar
 6. 6.
  Richtlijn: Diep veneuze trombose en longembolie (2.0), IKNL, 2010.Google Scholar
 7. 7.
  Strijen MJL van, Wolde M ten, Pattynama PMT, Postmus PE,Brüller HR et al. Diagnostiek bij longembolieën: de beste strategieën volgens de resultaten van een grote Nederlandse multicenterstudie. Ned Tijdschr Geneeskd 2005. 149 (11).Google Scholar
 8. 8.
  Richtlijn: Trombolyse bij longembolieën. Universitair Medisch Centrum Utrecht. Nijkeuter M. Schutgens REG, Kraaijeveld AO, Westerink J, Cremer OL. 2017.Google Scholar
 9. 9.
  Piazza G, Hohlfelder B, Jaff MR, Ouriel K, Engelhardt TC et al. A prospective, single-arm, multicenter trial of ultrasound-facilitated, catheter-directed, low-dose fibrinolysis for acute massive and submassive pulmonary embolism: the SEATTLE II study. JACC Cardiovasc Interv 2015. 8(10); 1382-92.PubMedGoogle Scholar
 10. 10.
  SFK. Forse groei DOAC-gebruik zet ook dit jaar door. Pharm Weekbl 2017; 152 (18): 9.Google Scholar
 11. 11.
  Farmacotherapeutisch kompas. Trombo-embolie, behandeling [internet], Available from: www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/indicatieteksten/trombo_embolie__behandeling. [Accessed 8th November 2018]
 12. 12.
  Raskob GE, Es N van, Verhamme P, Carrier M, Di Nisio M et al. Edoxaban for the treatment of cancer-associated venous tromboembolism. N Engl J Med 2018; 378(7):615-624.CrossRefGoogle Scholar
 13. 13.
  Journal of Experimental & Clinical Cardiology. 2013 Spring; 18(2): 129–138.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

 • Janneke van der Stap
  • 1
 1. 1.verpleegkundig specialist longoncologie UMC Utrecht en Mareye Voortman, longarts UMC UtrechtUtrechtNederland

Personalised recommendations