Advertisement

Nursing

, Volume 25, Issue 1, pp 30–33 | Cite as

Amputatie van de voorvoet bij een diabetespatiënt

casus wondzorg
  • 34 Downloads

Samenvatting

Meneer Peeters draagt ondanks zijn diabetes teenslippers op vakantie, en loopt een nare voetwond op. Uiteindelijk moet zijn voorvoet geamputeerd worden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Els Put
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations