Advertisement

Nursing

, Volume 25, Issue 1, pp 28–29 | Cite as

‘Door e-health komt er juist meer tijd voor de patiënt’

  • Hugo van der Wedden
e-health
  • 60 Downloads

Samenvatting

E-health kan afstandelijk klinken, maar volgens deskundige Daan Dohmen hoeft dat allesbehalve het geval te zijn. ‘Verpleegkundigen kunnen nog meer inzetten op hun toegevoegde waarde als mens.’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Hugo van der Wedden
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations