Advertisement

Nursing

, Volume 25, Issue 1, pp 25–27 | Cite as

Draadjes, nietjes en lijm

hechtingen
  • 58 Downloads

Samenvatting

Een gewone hechting verwijderen is routine voor verpleegkundigen. Maar een minder bekende hechting, zoals een matrassteek, hoe verwijder je die?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Els Put
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations