Advertisement

Nursing

, Volume 25, Issue 1, pp 22–23 | Cite as

Standaard preoperatief een urinesediment afnemen: is dat nodig?

  • Marjolein LustEmail author
  • Christine Dolman
EBP
  • 55 Downloads

Samenvatting

Bij alle hartoperatiepatiënten in het AMC wordt een dag voor OK een urinesediment afgenomen. Het doel is om een eventuele urineweginfectie voor de ingreep te behandelen om postoperatieve verspreiding van bacteriën uit de urinewegen te voorkomen.

Noten

  1. 1.
    Lange MP de, Sonker U, Kelder JC, et al. Practice variation in treatment of suspected asymptomatic bacteriuria prior to cardiac surgery: are there differences in postoperative outcome? A retrospective cohort study. Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery. 2016; 22: 769-775.CrossRefGoogle Scholar
  2. 2.
    Duarte JC, Reyes P, Bermúdez D, et al. Bacteriuria is not associated with surgical site infection in patients undergoing cardiovascular surgery. American Journal of Infection Control. 2018; 46: 180-185.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations