Advertisement

Nursing

, Volume 25, Issue 1, pp 21–21 | Cite as

In de wetenschap

  • Francine Aarts
In de wetenschap
  • 41 Downloads

Samenvatting

Veertig procent van de medicijnen die patiënten terugbrengen naar de openbare apotheek, zijn onnodig voorgeschreven of opgehaald. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van biomedisch wetenschapper Charlotte Bekker.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Francine Aarts
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations