Advertisement

Nursing

, Volume 25, Issue 1, pp 15–19 | Cite as

In het nieuws

  • Nienke Berends
2018 > 2019
  • 45 Downloads

Samenvatting

Haaike, Rolf, Hugo en Marijke waren in 2018 in het nieuws op Nursing.nl. Hoe gaat het met ze en hoe zien zij het komende jaar tegemoet?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Nienke Berends
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations