Advertisement

Nursing

, Volume 25, Issue 1, pp 11–11 | Cite as

Laat patiënten wandelen

  • Bohn Stafleu van Loghum
Column hugo
  • 108 Downloads

Samenvatting

Carla Velthorst is drie dagen terug geopereerd aan een acute blindedarmontsteking. Ze ligt op bed en leest een boek. Wanneer de laatste gift Augmentin is ingelopen, mag ze naar huis.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations