Advertisement

Nursing

, Volume 25, Issue 1, pp 6–10 | Cite as

3 Vragen over: Farmacotherapie bij ouderen

  • Bohn Stafleu van Loghum
Overdracht
  • 69 Downloads

Samenvatting

‘Bij ouderen werken lichaamsprocessen anders. Dat beïnvloedt wat het lichaam doet met het middel (farmacokinetiek) en wat het middel doet met het lichaam (farmacodynamiek). De nierfunctie gaat bijvoorbeeld achteruit, waardoor de nieren sommige medicijnen minder snel kunnen klaren. De concentratie van een geneesmiddel kan daardoor hoger zijn, wat het risico op bijwerkingen vergroot.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations