Advertisement

Nursing

, Volume 24, Issue 12, pp 73–73 | Cite as

Een cursus pillen delen is niet genoeg

  • Bohn Stafleu van Loghum
Column Sandra
  • 71 Downloads

Samenvatting

Helemaal overstuur was mijn student. Zij moest iemand inwerken. Zij is een kanjer. Maar in opleiding.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations