Advertisement

Nursing

, Volume 24, Issue 12, pp 60–62 | Cite as

Hydrochloorthiazide

 • Linda de Graaf
Nursing challenge
 • 30 Downloads

Samenvatting

Hydrochloorthiazide is een diureticum. Het bevordert de uitscheiding van water door de nieren.

Geraadpleegde literatuur

 1. 1.
  https://kennisbank.knmp.nl/, geraadpleegd september 2018.
 2. 2.
  www.apotheek.nl, geraadpleegd september 2018.
 3. 3.
  www.farmacotherapeutischkompas.nl, geraadpleegd september 2018.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

 • Linda de Graaf
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations