Advertisement

Nursing

, Volume 24, Issue 12, pp 44–51 | Cite as

Met NANDA, NOC en NIC versta je elkaar beter

  • Alexia Hageman
Nanda, Noc, Nic
  • 257 Downloads

Samenvatting

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch heeft als eerste ziekenhuis in Nederland naast de NANDA ook de NOC en de NIC geïmplementeerd in het digitale patiëntendossier. Inmiddels werken alle verpleegkundigen ermee. Hoe bevalt dat?

Literatuur:

  1. 1.
    Verpleegkundige classificaties, Marloes Oelen, Nursing 4, 2015Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Alexia Hageman
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations