Advertisement

Nursing

, Volume 24, Issue 12, pp 38–41 | Cite as

‘Muziek werkt echt pijnstillend’

 • Hugo van der Wedden
Nursing Experience
 • 52 Downloads

Samenvatting

Erik Scherder is een energieke professor in de neuropsychologie. Naast bewegen is muziek zijn grote passie. Op de Nursing Experience geeft hij een lezing over de positieve invloed van muziek op het brein.1 Hij gaat in op de vraag wat verpleegkundigen in de praktijk kunnen doen met deze kennis.

Noten

 1. 1.
  Erik Scherder houdt een plenaire lezing tijdens de Nursing Experience, op donderdag 6 december. Hier kun je je niet meer voor aanmelden: de Nursing Experience is helemaal uitverkocht. Wil je hem toch horen spreken, kom dan naar Het Dementiecongres in maart 2019 (zie kader).Google Scholar
 2. 2.
  Een actigraaf (Actiwatch®) is een minicomputer die de patiënt om de pols draagt. Het meet via een sensor het rust- en activiteitenpatroon. Zo worden slaapstoornissen gemeten die gepaard gaan met een verstoord slaap-waakritme.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

 • Hugo van der Wedden
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations