Advertisement

Nursing

, Volume 24, Issue 12, pp 30–35 | Cite as

‘Dit middel is momenteel niet leverbaar’

 • Sigrid Starremans
Medicijntekorten
 • 66 Downloads

Samenvatting

Het komt de laatste jaren vaker voor: medicijnen die tijdelijk niet leverbaar zijn. Zo was er een tijd geleden een gebrek aan het schildklierhormoon Thyrax®. Verpleegkundigen en patiënten ondervinden veel hinder van medicijntekorten. ‘Het is niet zo simpel als het lijkt’.

Noten

 1. 1.
 2. 2.
 3. 3.
  Rapportage Meldpunt geneesmiddelentekorten en –defecten. Te vinden op www.cbg-meb.nl/documenten/rapporten
 4. 4.
  Werkgroep waarin het ministerie van VWS overlegt met alle betrokken partijen, waaronder de koepels van apothekers, artsen, patiëntenverenigingen, farmaceutische bedrijven, zorgverzekeraars en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

 • Sigrid Starremans
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations