Advertisement

Nursing

, Volume 24, Issue 12, pp 27–27 | Cite as

Eigenzinnig

  • Wilma Koops
Impact
  • 17 Downloads

Samenvatting

Tijdens de overdracht bespreekt verpleegkundige Wilma een 93-jarige patiënte met een heupluxatie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Wilma Koops
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations