Advertisement

Nursing

, Volume 24, Issue 12, pp 21–25 | Cite as

Werken tijdens de feestdagen? ‘ja graag!’

  • Rhijja Jans
Feestdagen
  • 37 Downloads

Samenvatting

Geen binding met kerst, of juist kippenvel door de speciale sfeer in het ziekenhuis: Anita, Ellen, Tjitske en Ellen tekenen met liefde voor de impopulairste diensten tijdens de feestdagen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Rhijja Jans
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations