Advertisement

Nursing

, Volume 24, Issue 12, pp 17–17 | Cite as

In de wetenschap

  • Bohn Stafleu van Loghum
In de wetenschap
  • 94 Downloads

Samenvatting

Niertransplantatiepatiënten en zorgverleners zijn enthousiast over Zelfmanagement Web, een op wetenschappelijk bewijs gebaseerde gesprekshulp. Ze vinden de holistische aanpak een aanvulling op de standaardzorg, en geven aan dat deze de vertrouwensrelatie verbetert.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations