Advertisement

Nursing

, Volume 24, Issue 12, pp 14–15 | Cite as

Schietpartij

  • Bohn Stafleu van Loghum
Zorgfoto van de maand
  • 44 Downloads

Samenvatting

Een verpleegkundige is aangedaan na een dodelijke schietpartij bij de spoedeisende hulp van het Mercy Hospital in Chicago. De schutter beroofde daar zijn ex-verloofde (een arts die in het ziekenhuis werkte) en twee anderen van het leven, voordat hij zelf werd neergeschoten. De andere slachtoffers waren een politieagent en een apothekersassistent. Toen de medewerkers van het ziekenhuis de schoten hoorden, brachten ze in paniek de aanwezige patiënten in veiligheid, door hen en zichzelf te verbergen in kamers van het ziekenhuis. (KS)

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations