Advertisement

Nursing

, Volume 24, Issue 12, pp 13–13 | Cite as

Wat wil de verpleegkundige?

  • Bohn Stafleu van Loghum
Column hugo
  • 125 Downloads

Samenvatting

Hanneke werkt al bijna zes jaar op de afdeling neurochirurgie. Ze voelt zich er thuis, kan het goed vinden met haar collega’s en afdelingshoofd, maar toch heeft ze haar vaste contract opgezegd. Met pijn in haar hart. Wanneer ze vertelt over haar stap staan de tranen in haar ogen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations