Advertisement

Nursing

, Volume 24, Issue 12, pp 10–11 | Cite as

Ziekenhuis failliet: wat gebeurt er dan?

  • Koen Scheerders
Achter het nieuws
  • 85 Downloads

Samenvatting

Het faillissement van het MC Slotervaart veroorzaakte een chaos: bijna van de ene op de andere dag stonden werknemers op straat en moesten duizenden patiënten worden verhuisd. Wat gebeurt er bij een failliet ziekenhuis met de verpleegkundigen?

Noten

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Koen Scheerders
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations