Advertisement

Nursing

, Volume 24, Issue 12, pp 3–3 | Cite as

Nieuwe collega’s

  • Alexia HagemanEmail author
Redactioneel Alexia
  • 100 Downloads

Samenvatting

Het faillissement van het MC Slotervaart was het nieuws dat mij de afgelopen maand het meest heeft geraakt. Het feit dat duizenden patiënten binnen een paar dágen naar elders moesten worden overgeplaatst en dat de verpleegkundigen dit moesten regelen, in provisorisch opgetrokken callcenters… Wat een chaos, wat een mensonterende toestand. Hulde voor de verpleegkundigen van het Slotervaart die zich hiervoor hebben ingezet, ondertussen zelf in onzekerheid verkerend over hun eigen baan en toekomst… Hoe heeft het zover kunnen komen?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Hoofdredacteur Nursing

Personalised recommendations