Advertisement

Nursing

, Volume 24, Issue 5, pp 31–31 | Cite as

4 Vragen over: Vettransplantatie bij brandwondlittekens

  • Bohn Stafleu van Loghum
Kort special wondzorg
  • 69 Downloads

Samenvatting

‘Vastzittende littekens komen voor na heel ernstige brandwonden, maar ook na andere ernstige verwondingen zoals een auto-ongeval of necrotiserende fasciitis. Ze ontstaan wanneer niet alleen de huid, maar ook de onderliggende vetlaag (subcutis) is aangedaan.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations