Advertisement

Management Kinderopvang

, Volume 25, Issue 7, pp 40–42 | Cite as

Ontwikkelen talenten centraal bij Forte Kinderopvang

Van POP-gesprek naar talentgesprek

  • Elly Oude ElferinkEmail author
Artikel

Bij Forte Kinderopvang ging het formele gesprek over het individuele functioneren en ontwikkelen van medewerkers in een jaarlijks POP-gesprek; een gebruikelijke werkwijze in veel organisaties. Deze aanpak is echter gebaseerd op een achterhaalde leerfilosofie. Forte werkt nu met talentgesprekken: een vernieuwende manier van een gesprekkencyclus. Elly Oude Elferink, econoom en HR-professional, begeleidde Forte Kinderopvang hierbij.

'Kwaliteit vraagt om pedagogisch leiderschap', schrijft Loes van Wessum in de uitgave van september. Maar, concludeert zij ook, de HRM-taken van leidinggevenden zijn daarbij cruciaal en deze komen nog al eens in de verdrukking. Bij Forte Kinderopvang is zojuist een stap gezet in het versterken van het leidinggeven. Deze ervaring delen we graag. Wat is er gedaan? POP-gesprekken op basis van een competentieraamwerk zijn gestopt en er zijn talentgesprekken ontwikkeld. Het vernieuwende daaraan? Ten eerste de manier waarop de gesprekken zijn ontwikkeld: op een '...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Ginger Coaching & HR ConsultancyHoutenNetherlands

Personalised recommendations