Advertisement

Management Kinderopvang

, Volume 25, Issue 7, pp 22–25 | Cite as

Serie 'Boven het maaiveld'

'Even met een koe knuffelen geeft rust'

  • Carla OverduinEmail author
Artikel
  • 3 Downloads

Midden in de groene Noordoostpolder ligt Boerderij de Boterbloem. Rust, ruimte en veel beesten. Hinke Naus (41), eigenaar van deze boerderij-opvang, vangt hier per week 220 kinderen op van wie de helft een zorgvraag heeft. 'Even met een koe knuffelen of een pony borstelen kan heel rustgevend werken.'

Een boerderij-opvang beginnen klinkt romantisch. Het resultaat is dat ook, maar de weg ernaartoe wat minder. Hinke Naus heeft na haar SPW-opleiding gewerkt met mensen met een verstandelijke beperking, maar dwaalde af naar een baan bij een bank en later een ICT-bedrijf. 'Na mijn zwangerschap vond ik het verschrikkelijk om mijn kind naar een kindercentrum te brengen. Ik had bovendien een droom. Als kind heb ik het buitenleven meegekregen. Bij opa en oma helpen met de geiten, in het hooi spelen, handen in de klei. Ik wilde dat gevoel graag aan kinderen meegeven.'

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations