Advertisement

Management Kinderopvang

, Volume 25, Issue 7, pp 10–12 | Cite as

De rol van pedagogisch coach

Veel vrijheid maakt maatwerk mogelijk

  • Annette WiesmanEmail author
Artikel

Sinds begin dit jaar moet elke kinderopvangorganisatie een pedagogisch coach in huis hebben. De precieze invulling van de functie is redelijk vrij, maar niet iedereen is er gerust op. Want wat mag wel en wat niet? Opleider Ellen Bout stelt gerust: 'Het hoeft allemaal niet zo moeilijk te zijn.'

De eerste stappen zijn gezet. In de organisaties is inmiddels een pedagogisch coach aangesteld, al dan niet in combinatie met de functie van pedagogisch beleidsmedewerker. Zonder slag of stoot ging het niet. Want in veel organisaties werd lang gekauwd op de vraag: wie gaat die functie invullen? De manager, de pedagogisch beleidsmedewerker, een pm'er of iemand anders?

Ellen Bout, eigenaar van een trainingsbureau en jarenlang operationeel manager bij Kinder Service Hotels - ze is nu bezig een eigen kinderopvangorganisatie op te zetten -, heeft alle varianten voorbij zien komen. Het afgelopen jaar trainde ze vier groepen professionals tot pedagogisch coaches en pedagogisch beleidsmedewerkers....

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations