Advertisement

Management Kinderopvang

, Volume 25, Issue 7, pp 30–32 | Cite as

Workshop over Deep Democracy

De wijsheid van de minderheid

  • Rianne van der MolenEmail author
Artikel
  • 1 Downloads

Besluiten nemen met het hele team vraagt veel van een directeur of manager. Er zijn vrijwel altijd mensen die tegen zijn, of ze dat nu laten weten of niet. Juist van hen kun je veel leren, vertelt Karin van den Hoven tijdens de bdKO-workshop Deep Democracy.

De workshop begint met een check-in en laat zien hoe je ieder een stem kunt geven. In popcornstijl - niet het rijtje af, maar om de beurt - laat workshopleider Karin van den Hoven alle aanwezigen eerst 'inchecken'. Ieder vertelt wie ze zijn, wat ze doen en wat hun verwachtingen zijn van de middag. De een laat weten meer betrokken, bevlogen en bekwame medewerkers te willen en vraagt zich af hoe Deep Democracy daarbij kan helpen. Een ander geeft aan het lastig te vinden om te luisteren naar de dwarsdenkers, terwijl ze er soms weken later achter komt dat die dwarsdenkers goede punten hebben. Weer een ander ziet dat steeds dezelfde mensen actief zijn binnen haar organisatie. Zij wil graag weten hoe ze de minder actieve medewerkers kan...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations