Advertisement

Management Kinderopvang

, Volume 25, Issue 7, pp 16–18 | Cite as

Organiseren en improviseren

Een jaar zonder Stint

  • Frida NoordzijEmail author
Artikel
  • 1 Downloads

20 september 2018 was een zwarte dag voor heel Nederland. Op die dag kwamen vier kinderen om het leven toen een Stint werd aangereden door een trein. De pedagogisch medewerker, die de Stint bestuurde, en een vijfde kind overleefden het ongeval. De Stint staat nu ruim een jaar aan de kant. Hoe kijkt de sector terug?

Naast het grote verdriet om dat verschrikkelijke ongeluk, betekende het ook dat de Stint sinds 2 oktober 2018 niet meer op de openbare weg mag. Een tegenvaller voor de sector, waarin wekelijks 50.000 tot 60.000 kinderen werden vervoerd met de elektrische bolderkar. 'Het is de vraag of ooit bekend zal worden wat de oorzaak is van het ongeluk in Oss', reageert Felix Rottenberg, voorzitter van de Brancheorganisatie Kinderopvang. 'Het is een ingrijpend ongeluk met een lange nasleep. Het wachten op de onderzoeken naar de oorzaak van het ongeluk duurt ook voor kinderopvangorganisaties pittig lang.' Rottenberg is vanaf de dag dat de Stint verboden werd op de openbare weg betrokken...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations