Advertisement

Management Kinderopvang

, Volume 25, Issue 7, pp 4–9 | Cite as

In het kort

In het kort
  • 4 Downloads

'Náást het onderwijs gaan staan'

De belangenorganisaties in de kinderopvang (BK, BMK en BOinK) presenteerden eind oktober het manifest Veranker de unieke expertise van de kinderopvang. BK-directeur Magda Heijtel: 'Wij zien dat de expertise van de kinderopvang onder druk staat. Vooral in de samenwerking met het onderwijs moeten we ons meer onderscheiden. Wij wilden daarom met dit manifest een krachtig signaal geven vanuit de sector naar de maatschappij en de politiek.'

BMK-vicevoorzitter Geert de Wit vult aan: 'We zijn een relatief jonge sector vergeleken met het onderwijs, maar we zijn ervan overtuigd dat we inmiddels van onschatbare waarde zijn als het gaat om kindontwikkeling. We worden te veel nog gezien als alleen een arbeidsmarktinstrument. Zie dit manifest als een teken van emancipatie van de sector.'

Het manifest noemt drie pijlers van de unieke expertise van de kinderopvang: voor de ontwikkeling van het jonge kind (0-6-jaar); voor de brede talentontwikkeling van het oudere kind...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Personalised recommendations