Advertisement

Management Kinderopvang

, Volume 25, Issue 7, pp 26–28 | Cite as

Wet IKK kapt innovatie af

De peuter- kleutergroep als experiment

  • Astrid van de WeijenbergEmail author
Artikel

Experimenteren met gemengde peuter-kleutergroepen is onder de Wet IKK onmogelijk. Daar moet verandering in komen, vinden de deelnemers aan het symposium 'Liever een wet die kinderen niet plet'. Maar er is ook een oproep om niet alleen op een goed gevoel af te gaan, maar ook onderzoek te doen naar de wenselijkheid van samenvoegen.

Eén pm'er mag hooguit acht peuters (tot vier jaar) begeleiden. De groep is dan meestal niet groter dan zestien peuters met twee pm'ers. Op het moment dat een kind vier is geworden, komt het in een klas van misschien wel dertig kinderen en één leerkracht. Voor Arnoud van Leuven, voorzitter van het college van bestuur van Stichting Samenwijs in Hilvarenbeek, is dat onbegrijpelijk. Samenwijs staat voor een doorlopende leerlijn van nul tot dertien jaar. In dat kader experimenteert de stichting met peuter-kleutergroepen van drie- en vierjarigen. Door de Wet IKK mag dat niet meer. Dat levert ook de GGD en de gemeente Hilvarenbeek hoofdbrekens op. Terwijl de I van...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations