Advertisement

Management Kinderopvang

, Volume 25, Issue 7, pp 39–39 | Cite as

De Wet Arbeidsmarkt in Balans: WAB

  • Joost QuantEmail author
Juridische zaken

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Advocaat in Amsterdam, tevens lid van de Raad van Toezicht van de SKBNMAmsterdamNetherlands

Personalised recommendations