Advertisement

Management Kinderopvang

, Volume 25, Issue 7, pp 13–14 | Cite as

Q&A over de invulling van pedagogisch coach/beleidsmedewerker

  • Ellen RadstakeEmail author
Artikel

Er zijn nog veel onduidelijkheden over hoe de rol van pedagogisch coach of beleidsmedewerker ingevuld moet worden. Ellen Radstake, projectmanager bij het Kwaliteitscentrum kinderopvang van Radar Advies, reageert op stellingen en vragen.

Ondernemers met kleine of weinig locaties kunnen met de toezichthouder afspreken dat zij minder dan 50 uur per locatie aan beleidstaken hoeven te doen.

Er is geen uitzondering gemaakt voor kleine locaties. Iedere locatie in elke organisatie telt voor 50 uur mee, ongeacht de grootte. Een deel van de beleidstaken is immers niet afhankelijk van de grootte van een organisatie of locatie. Wat juist een argument zou zijn voor grotere organisaties om minder dan 50 uur per locatie in te hoeven zetten.

Iedere medewerker die fulltime werkt wordt minimaal 10 uur per jaar gecoacht.

Deze stelling is niet juist. Voor de totale minimale inzet van de coach wordt 10 uur per fte gerekend. Dat betekent niet dat een fulltime medewerker 10 uur coaching krijgt en de...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations