Advertisement

Management Kinderopvang

, Volume 25, Issue 2, pp 4–9 | Cite as

In het kort

  • Marike VroomEmail author
In het kort

'Plan klaar voor aanpassingen stint'

De fabrikant van de stint komt binnenkort met een begroting voor het aanpassen van de stint. Er ligt een plan klaar om de circa 3.000 stints de weg op te krijgen vóór het begin van het nieuwe schooljaar. Edwin Renzen, eigenaar van Stintum (Stint Urban Mobility), stuurde een brief naar alle stint-bezitters waarin hij zijn plannen bekendmaakt voor de komende tijd. 'Wij hebben één doel: de stint voor aanvang van het nieuwe schooljaar weer de weg op krijgen, voorzien van de benodigde aanpassingen.'

Dat de stint weer de weg op kan, is iets waar bijna de hele sector reikhalzend naar uitkijkt. 'Kinderopvang is heel dynamisch. Elke groep heeft dagelijks een andere samenstelling, en vervoer van en naar school is misschien wel de grootste uitdaging. Wij ontwierpen de stint met het idee om een oplossing te bieden voor die uitdaging.' De toelating van de zogeheten bijzondere bromfiets werd officieel ingetrokken, toen uit TNO-onderzoek bleek dat de stint faalde...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations