Advertisement

Management Kinderopvang

, Volume 25, Issue 2, pp 40–41 | Cite as

'We hebben een gezamenlijk belang: kwaliteit'

  • Carla OverduinEmail author
Artikel

Beroepsvereniging PPINK is ruim een jaar aan de slag en vindt het tijd om bij managers aan de bel te trekken. 'We hebben een gezamenlijk belang: kwaliteit in de kinderopvang. Daarom roepen we directies en leidinggevenden op om hun medewerkers te informeren over PPINK', aldus voorzitter Marijke Schuurkes.

PPINK is op de goede weg. De beroepsvereniging Pedagogisch Professionals in Kinderopvang is met enthousiasme in het werkveld ontvangen, zowel door de directe doelgroep van pedagogisch medewerkers als door het management van kinderopvangbedrijven. 'De reacties zijn heel positief. Iedereen vindt dat we als beroepsvereniging bestaansrecht hebben en dat PPINK de professionalisering en kwaliteit ten goede komt. Toch nemen sommige managers nog te veel afstand. Zij vinden dat het initiatief om lid te worden vanuit medewerkers zelf moet komen. Dat ben ik niet met hen eens. Organisaties kunnen een belangrijke rol spelen en wijzen op het belang van het lidmaatschap', zegt Schuurkes.

Vakinformatie

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations