Advertisement

Management Kinderopvang

, Volume 25, Issue 2, pp 37–37 | Cite as

Wijzigingen arbeidsrecht 2019

  • Marike VroomEmail author
Juridische zaken

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations