Advertisement

Management Kinderopvang

, Volume 25, Issue 2, pp 14–16 | Cite as

Nieuwe trend: de peuter-kleutergroep

  • Carla OverduinEmail author
Artikel

De grenzen tussen kinderopvang en onderwijs vervagen en er is een nieuwe leeftijdsgroep gedefinieerd: 3 tot 6 jaar. Extra uit- daging voor 3-jarigen en net dat beetje veiligheid voor kleuters. Diverse kindercentra zijn recent peuter-kleutergroepen begonnen met als resultaat een haast ongemerkte overgang van kinder- opvang naar school. Peuter-kleutergroep, een nieuwe trend?

M Meteen maar een spoiler alert! Het werkt. Anja Schlüter, manager Kindcentrum van SKSG in Groningen, heeft geen harde statistieken, maar is blij met de eerste peuter-kleutergroepen. 'Het biedt de kinderen echt meerwaarde.' SKSG is in mei vorig jaar in de wijken Hoogkerk en Vinkhuizen twee peuter-kleutergroepen begonnen in nauwe samenwerking met openbare basisscholen De Ploeg en De Sterrensteen. Het was niet moeilijk om schooldirecties hiervan te overtuigen. Schlüter: 'Het past helemaal bij het beleid van de gemeente Groningen om alle 2- tot 4-jarigen minimaal zestien uur per week in een voorschoolse setting op...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations