Advertisement

Management Kinderopvang

, Volume 25, Issue 2, pp 26–28 | Cite as

Serie 'Boven het maaiveld'

Kinderen zelf laten ontdekken en experimenteren

  • Carla OverduinEmail author
Artikel

Kindercentrum Prinses Amalia is een multiculturele kinderopvang in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Het kindercentrum heeft veel aandacht voor voorschoolse educatie en extra zorg voor kinderen die dat nodig hebben. Betrokkenheid van ouders is daarbij cruciaal. 'Van voorleesdagen tot thematische bijeenkomsten, we werken continu aan een goed contact met ouders', zegt de gedreven directeur Johanna de Krom (60).

KC Prinses Amalia heeft een markante historie. Het begon zo'n 75 jaar geleden met oma Van der Poel, een bekende persoonlijkheid, die in Delfshaven vele decennia in haar woning kinderopvang en crisisopvang bood. Toen ze niet meer kon voldoen aan de wettelijke eisen heeft deelgemeente Delfshaven een nieuw kindercentrum voor de kinderen van oma Van der Poel neergezet. 'Het warme en laagdrempelige is bewaard gebleven', aldus Johanna de Krom. De directeur heeft zelf hbo-J en Management kinderopvang gedaan en 25 jaar bij Dikkertje Dap gewerkt, een Rotterdamse opvang voor kinderen...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations