Advertisement

Management Kinderopvang

, Volume 25, Issue 2, pp 10–12 | Cite as

Problemen rondom leerplekken BBL'ers

'Inzet leerwerkplekken wordt onmogelijk'

  • Annette WiesmanEmail author
Artikel
  • 5 Downloads

De regels ten aanzien van de inzet van BBL'ers blijken in de praktijk te leiden tot problemen op kleine locaties. Een BBL-opleiding in Noord-Holland werd om die reden afgeblazen. 'Op deze manier is het voor ons onmogelijk om BBL'ers een leerwerkplek te bieden.'

Sebastiaan Pavlotzky, eigenaar van christelijk kinderdagverblijf en bso De Kleine Reiziger in Den Helder, luidt de noodklok. 'Door de huidige interpretatie van de wet rondom de inzet van BBL'ers is het onmogelijk geworden om leerwerkplekken aan te bieden.' Voorheen mochten studenten van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) die drie of vier dagen werk afwisselen met een dag school, in het laatste jaar van hun opleiding volledig formatief worden ingezet. De formatieve inzetbaarheid loopt vanaf het eerste jaar langzaam op tot 100 procent, waarbij de competenties worden geregistreerd door de praktijkopleider. Op die manier went een BBL'er langzaam aan een toenemende mate van verantwoordelijkheid, is de gedachte.

Aanscherping

Sinds...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations