Advertisement

Management Kinderopvang

, Volume 25, Issue 2, pp 22–24 | Cite as

Werkbezoek effectief middel voor lobby

Nodig eens een wethouder uit

  • Erik van VenetiëEmail author
Artikel
  • 1 Downloads

Dag in dag uit praten wethouders met hun ambtenaren, met adviseurs, met andere bestuurders en raadsleden. Wie ontbreken er? De mensen voor wie ze het allemaal doen. Wethouders hebben behoefte uit hun bubbel te breken. En daar kun jij ze bij helpen. Simpelweg door hen bij jou uit te nodigen. Het werk- bezoek is een onderschat middel om te lobbyen.

Het constructief beïnvloeden van de besluitvorming in de gemeente, kortweg lobbyen, het wordt steeds gewoner. Tientallen organisaties beïnvloeden het gemeentebestuur. Dat kan over van alles gaan. Over de huisvesting van een locatie, over de bouw van een nieuwe vestiging in een nieuwe wijk, over de parkeerproblemen 's ochtends in de buurt. Misschien wil je een innovatieve werkwijze laten zien, iets waar jij trots op bent?

Of wil je de speerpunten van de kinderopvang bespreken om zelf beter 'op de kaart' te komen bij de gemeente? Zodra je jouw belang helder hebt en kunt koppelen aan het belang van de wethouder, kun je effectief lobbyen.

Rauwe...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations