Advertisement

Management Kinderopvang

, Volume 25, Issue 2, pp 21–21 | Cite as

Effectief leiderschap vanuit de pedagogiek

  • Christine ten KateEmail author
Boeken
  • 2 Downloads

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations