Advertisement

Management Kinderopvang

, Volume 25, Issue 2, pp 18–20 | Cite as

Taaleis 3F: de potentiële meerwaarde

  • Jan MaarseEmail author
  • Tessa van Velzen
Artikel

De taaleis 3F is een van de maatregelen in de Wet IKK waar nog altijd onduidelijkheid over bestaat. Bij ondernemers leeft de vraag: wat is eigenlijk de bedoeling? Wanneer hebben medewerkers vrijstelling? Pm'ers vragen zich af: wat moet ik precies kunnen? Moeten medewerkers echt rijtjes gaan leren of verplicht mbo-toetsen maken? Gelukkig niet! Maar dan moet je wel bepalen wat je als kinderopvangorganisatie eigenlijk uit de taaleis 3F hoopt te halen. Dat is precies wat vijf kinderopvangorganisaties en gemeente De Ronde Venen hebben bedacht en uitgevoerd.

De taaleis 3F is ingesteld om de kwaliteit van de taalomgeving van de kinderen die naar de kinderopvang gaan te versterken. Uit onderzoek blijkt immers dat kinderen voor hun taalontwikkeling afhankelijk zijn van de interactie met de volwassenen. Keer op keer blijkt de leeftijdsfase tussen 0 en 4 jaar van essentieel belang te zijn voor de (latere) taalontwikkeling van kinderen. Dit betekent dat kinderen er veel profijt van hebben als...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
  2. 2.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations