Advertisement

Management Kinderopvang

, Volume 25, Issue 1, pp 33–33 | Cite as

Vijf vrije vragen aan: Esra Akcan Yildiz

  • Marike VroomEmail author
Covermodel

Esra Akcan Yildiz (32) is vestigingsmanager Amersfoort voor kinderopvangorganisatie Partou. Partou is een van de grootste kinderopvangaanbieders in Nederland met ruim driehonderd vestigingen, waarvan zo'n 35 in Amersfoort. De pedagoog kwam tien jaar geleden binnen bij Partou en stuurt nu vier locaties aan met een zwaar accent op VVE.

1. Wat vind je de sterkste kant van Partou?

'Het is een professioneel bedrijf, dat zaken goed organiseert en een heel duidelijke pedagogische visie heeft. Bij alles wat we doen, grijpen we terug op die visie. We hebben extra aandacht voor sociale vaardigheden vanuit de gedachte dat kinderen, die vroeg leren om met leeftijdgenootjes om te gaan, daar de rest van hun leven profijt van hebben. We stellen het kind centraal, geven het de ruimte om zich in eigen tempo te ontwikkelen en proberen het elke dag uit te dagen.'

2. Je kwam jong binnen bij Partou en bent nu tien jaar in dienst. Wat zorgt ervoor dat je niet solliciteert?

'Ik kwam voor de crisis binnen en wat meteen opviel was alle ondersteuning die we kregen vanuit de organisatie. We zijn gereorganiseerd en gefuseerd, en nu een van de grootste in de markt. Ik denk dat Partou er nog sterker uit is gekomen. Ik werk hier graag omdat kwaliteit voorop bleef staan, ook tijdens die dip in de markt. Ik was in die periode vooral bezig met mijn persoonlijke ontwikkeling, had de ambitie om te groeien en er was meteen gehoor. Ik kreeg de kans.'

3. Doet je organisatie voldoende aan permanente educatie?

'Absoluut. Niet alleen elk kind is in beeld, ook elke medewerker. Je krijgt veel opleiding in de praktijk. Er zijn themabijeenkomsten, sparring, pedagogische coaching op de groep en interactiebegeleiding. Dat laatste doet de pedagogische coach. We steken het positief in; wat doe je al goed, wat kan je nog aanscherpen? Daarnaast kun je via het intranet uit allerlei scholing van onze PartouCampus kiezen. De een wil vestigingsmanager worden, de ander wil kennis verdiepen. Ik houd elk jaar met medewerkers een talentgesprek; we noemen dat bewust geen beoordelingsgesprek. Dan kijk ik hoe iemand zich verder wil ontwikkelen. Omdat we hier al zo actief mee bezig zijn, zijn de IKK-eisen van pedagogische coaching en babyleidsters geen probleem. We hebben een afdeling Kwaliteit & Pedagogiek, die dit bewaakt en aanscherpt waar nodig. Voor de extra aandacht voor baby's hebben we intern een babyopleiding ontwikkeld.'

4. Wat moet er anders in dit vak?

'Er moet bewustwording komen voor passende kinderopvang. In mijn wijken zijn veel VVE-kinderen, die op onze peuterscholen komen. We werken nauw samen met het wijkteam, GGD, school en volgen de kinderen continu in hun ontwikkeling. Bij scholen praat je dan over "passend onderwijs". Ik zou meer erkenning willen voor onze passende kinderopvang, zodat ieder kind dezelfde kansen krijgt.'

5. Wat is je gouden tip aan collega-organisaties?

'Je team is cruciaal. Geef medewerkers persoonlijke aandacht en waardering. Ik ben voorstander van peoplemanagement. Niet alleen de emotionele veiligheid van het kind, maar ook van de medewerker is belangrijk. Daarom toon ik interesse in elke medewerker. Je moet daarbij oprecht zijn. Als je het alleen als een rol ziet, prikken mensen met een pedagogische achtergrond daar zo doorheen.'

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations