Advertisement

Management Kinderopvang

, Volume 25, Issue 1, pp 24–26 | Cite as

Gent: koploper inclusie

  • Marike VroomEmail author
Artikel
  • 3 Downloads

Als het gaat om de inclusie van kwetsbare kinderen en gezinnen, staat Gent op grote hoogte. Deze stad slaagt er als geen andere in om maatschappelijk kwetsbare ouders en kinderen te bereiken, en binnen kindercentra te krijgen. Hoe doen ze dat?

Tijdens de internationale conferentie 'Creating opportunities' in Berlijn, georganiseerd door de Stichting Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK), gaven afgevaardigden uit Gent een presentatie over hoe hun stad erin slaagt om maatschappelijk kwetsbare kinderen binnen de muren van de kinderopvang te krijgen en ouders te motiveren en naar werk te geleiden. Tom Monsieur, regiocoördinator Dienst Kinderopvang Stad Gent, vertelt dat het doel van Gent is om de meest kindvriendelijke stad van het land te worden. Onder de naam Tinkelbel wordt een proactief inclusiebeleid gevoerd. Hoe werkt dat?

Afspiegeling

De visie van Stad Gent op kinderopvang in trefwoorden luidt: diversiteit, toegankelijkheid en participatie. Centraal staan het representatief (ten...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations