Advertisement

Management Kinderopvang

, Volume 25, Issue 1, pp 34–36 | Cite as

Voorrangsbeleid scholen beperkt keuzevrijheid ouders

  • Marianne VelsinkEmail author
Artikel

Mogen scholen kinderen die klant zijn van de aangesloten kinderopvangorganisatie extra punten geven zodat ze voorrang krijgen voor een plekje op school? Veel scholen vinden dat dit kan. Kinderen profiteren dan optimaal van de doorgaande leerlijn. Maar de meningen in de kinderopvang zijn verdeeld. 'De doorlopende leerlijn blijkt in de praktijk flinterdun te zijn.'

Basisscholen hanteren wel vaker toelatingscriteria voor scholen, bijvoorbeeld of kinderen al broers en zussen op de school hebben zitten en hoe ver ze van de school wonen. Sommige scholen voegen daar nog een criterium aan toe: kinderen die naar de aangesloten kinderopvang gaan, krijgen ook voorrang. Dat besloot dit jaar ook scholenkoepel SSPOH, de samenwerkende scholenbesturen in Den Bosch. Zij bedachten een puntensysteem. Hoe meer punten, hoe sneller een kind een plekje krijgt op de gewenste school. Klant zijn bij de aangesloten kinderopvangorganisatie levert extra punten op. Hanneke Hens van ATO-kindcentrum De Groote...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations