Advertisement

Management Kinderopvang

, Volume 24, Issue 7, pp 34–37 | Cite as

Opleiding pedagogisch coach

De worsteling van kleine organisaties

  • Annette Wiesman
Artikel

Kleine organisaties hebben grote problemen om te voorzien in een pedagogisch beleidsmedewerker/coach. De eigenaren die zelf die functie willen vervullen, hebben vaak een vooropleiding die daar niet voor kwalificeert. Of ze weten niet in hoeverre dat zo is. Vervolgens moeten ze kiezen tussen een omslachtig EVC- traject of een kostbare verkorte opleiding. 'De manier waarop dit gaat, is erg frustrerend.'

Arianne van der Werf-Domen, directeur-eigenaar van Kleinschalige Kinderopvang 'Jeremina' (10 kindplaatsen, 4 pm'ers), heeft een achtergrond in de gastouderopvang. De implementatie van de wet- en regelgeving rond de wet IKK heeft ze vorig jaar welgemoed ter hand genomen; beleidsplan veiligheid en gezondheid, mentorschap en babytrainingen - allemaal te doen. 'Maar bij het onderdeel pedagogisch coach/beleidsmedewerker loop ik compleet vast.' Om toegelaten te worden tot de hbo-opleiding Pedagogisch coach en beleidsmedewerker is een pedagogische vooropleiding op mbo-niveau 4 vereist. Zoals...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations