Advertisement

Management Kinderopvang

, Volume 24, Issue 7, pp 44–46 | Cite as

Promotie Ine van Liempd

De invloed van ruimte op kinderen

  • Astrid van de WeijenbergEmail author
Artikel
  • 53 Downloads

De inrichting van de ruimte, de beschikbare oppervlakte en de aanwezigheid van spelmateriaal maken altijd deel uit van de beoordeling van de kwaliteit van de kinderopvang. Toch is nog weinig bekend over hoe ze van invloed zijn op het gedrag van kinderen. Ine van Liempd deed promotieonderzoek naar vrij spel en zag dat jonge kinderen vooral de vrije vloer gebruiken, om te rennen, springen, staan, lopen, en soms om te spelen.

Een kinderdagverblijf biedt kinderen kansen en uitdagingen, niet alleen sociaal, maar ook door de bijzondere omgeving. Maar hoe gebruiken kinderen die omgeving? Dat is een vraag die Ine van Liempd al jaren bezighoudt. 'Jij moet hierop promoveren', zeiden ze haar al in 2004. Het duurde nog heel wat jaren, maar nu heeft Van Liempd haar onderzoek afgerond en promoveerde ze bij Paul Leseman aan de Universiteit van Utrecht. Exploring childcare spaces: Young children's exploration of the indoor play space in center-based childcare luidt de titel van haar proefschrift.

Exploratie...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations