Advertisement

Management Kinderopvang

, Volume 24, Issue 7, pp 22–25 | Cite as

Boven het maaiveld

'De regels gaan met ons op de loop'

  • Carla OverduinEmail author
Artikel
  • 8 Downloads

'Ik ben het helemaal eens met de doelstellingen van de IKK, maar de overheid is te gemakkelijk over de praktijk heengestapt.' Annelies Zoomers (65) neemt zich doorgaans geen blad voor de mond. Ze staat aan het roer van Stichting Kinderopvang Spaarne (SKOS), die dit jaar haar 25-jarig jubileum viert. Maatschappelijke betrokkenheid staat voorop, zowel bij de SKOS als haar directeur.

Ooit begonnen als een kleine vrijwilligersgroep vanuit peuterspeelzaal Het Brinkertje in Spaarndam, telt de SKOS nu bijna vijftig locaties in Haarlem en Spaarndam. Zoomers was vanaf het begin betrokken bij de kinder- opvangorganisatie. Haar achtergrond is een mix van educatie (Pedagogische Academie, aangevuld met een HRM-opleiding) en overheid (gemeente Haarlemmermeer). Ze voelde zich meteen thuis bij deze pionier in de kinderopvang. 'In 25 jaar is onze visie hetzelfde gebleven. We willen dat kinderen op hun eigen manier en in eigen tempo groot kunnen groeien. We onderscheidden ons al heel vroeg met...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations