Advertisement

Management Kinderopvang

, Volume 24, Issue 7, pp 14–16 | Cite as

'Kinderopvang en school kunnen bestuurlijk fuseren'

Helderheid over btw-kwestie

  • Carla OverduinEmail author
Artikel
  • 4 Downloads

Goed nieuws voor integrale kindcentra. Het btw-probleem is opgelost. Een publiek-gefinancierde school en een privé-gefinancierde kinderopvangorganisatie kunnen een bestuurlijke fusie aangaan. Ze vormen dan een fiscale eenheid en hoeven onderling geen btw door te berekenen. Een kostenverhogend obstakel in de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang is van de baan. 'De vlag mag uit', aldus de regiegroep Kindcentra 2020, die hier samen met de betrokken ministeries en sectororganisaties hard aan heeft gewerkt.

Aan tafel bij advocatenkantoor Van Doorne in Amsterdam zit een blij drietal. Gijs van Rozendaal is voorzitter van de regiegroep Kindcentra 2020 en juristen Saskia Laseur en Daniëlle Westerhoff werken bij Van Doorne, respectievelijk als partner en fiscalist. 'Het is zo belangrijk dat de drie ministers, van Financiën, SZW en OCW, nu duidelijk aangeven dat onder voorwaarden kinderopvang en onderwijs een fiscale eenheid kunnen vormen. Dit geeft de ontwikkeling van kindcentra een...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations